Gửi Email Dưới Dạng Tệp Đính Kèm Trong Gmail


Nếu bạn thường xuyên sử dụng Microsoft Outlook thì không còn xa lạ với kiểu gửi email đính kèm email khác dưới dạng tệp tin. Nay bạn cũng có thể áp dụng cách đối với chính Gmail một cách dễ dàng và email sẽ trở thành tệp có định dạng .eml.

Cách gửi mail này có thể thực hiện khi bạn soạn thư mới hoặc trả lời người khác chỉ bằng cách kéo thả mail đó vào khung soạn thỏa hay qua tùy chọn "Forward as attactment". Gmail sẽ coi mail đính kèm như một tệp tin thông thường do vậy bạn có thể đính kèm bao nhiêu mail tùy ý, mail đính kèm sẽ được upload lên Drive nếu dung lượng lớn hơn 25MB. 

Hiện tại Gmail mới chỉ hỗ trợ tính năng này trên phiên bản web mà thôi. 

Nguồn: Gmail Support

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post