Lễ Hội Halloween Năm 2021


Trang chủ Google đã cho đăng logo mới chào đón ngày lễ hội hóa trang (Halloween) năm nay (31/10/2021). Tuy nguồn gốc ban đầu của Halloween mang tính tôn giáo nhưng do sự giao thoa văn hóa các nơi nên giờ ngày này mang tính vui vẻ giải trí nhiều hơn.


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post