Google Workspace Bắt Đầu Cập Nhật Giao Diện Material You Cho Các Ứng Dụng

Bộ ứng dụng Google Workspace đã bắt đầu cập nhật giao diện mới theo ngôn ngữ Material You cho một số ứng dụng trên các thiết bị Android. Một số thay đổi ta có thể dễ dàng nhận thấy ở phần thanh điều hướng, các nút bấm và sử dụng phông chứ Google Sans. Riêng trên các thiết bị Pixel chay Android 12 trở lên sẽ có thể tùy chọn tự động điều chỉnh màu sắc theo theme chủ đạo của thiết bị một cách linh động.

Một số ứng dụng đã được cập nhật đến hôm nay như sau:

Gmail cập nhật từ phiên bản 2021.08.24

Google Meet cập nhật từ phiên bản 2021.09.19 từ ngày 19/9/2021

Google Drive cập nhật từ phiên bản 2.21.330 từ ngày 9/9/2021

Google Docs, Sheets, Slides bắt đầu cập nhật từ phiên bản 1.21.342 từ ngày 1/9/2021

Google Calendar bắt đầu cập nhật từ phiên bản 2021.37 từ ngày 20/9/2021

Keep bắt đầu cập nhật từ phiên bản 5.21.361. và bắt đầu từ ngày 21/9/2021

Đợt cập nhật này cho toàn bộ khách hàng của Google Workspace và các tài khoản miễn phí của Google. 

Nguồn: Google Workpace Updates blog

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post