Google Meet Tiếp Tục Hỗ Trợ Gọi "Không Giới Hạn" Cho Người Dùng Gmail

Google Meet Tiếp Tục Hỗ Trợ Gọi "Không Giới Hạn" Cho Người Dùng Gmail

Hôm nay, tài khoản @GoogleWorkspace thông báo họ tiếp tục hỗ trợ các cuộc gọi thông qua Google Meet "không giới hạn" cho các tài khoản Gmail đến hết tháng 6/2021. Đây là lần gia hạn thứ 2 của Google để hỗ trợ người dùng miễn phí có thể tiết kiệm chi phí và có thêm sự lựa chọn trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.


Nguồn: Google Workspace

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post