Ngày Cha Mẹ ở Hà Quốc 2017


Hôm nay trang chủ Google Hàn Quốc đăng logo mới cho ngày Cha Mẹ (08/05/2017). Đây là ngày để con cái thể hiện sự hiếu thảo đối với cha mẹ. Vào Ngày Cha Mẹ, con cái thường tặng Hoa cẩm chướng cho đấng sinh thành của mình.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post