Ngày Quốc Khánh Pháp Năm 2016

Trang chủ Google Pháp cho đăng logo cho ngày phá ngục Bastille, đây cũng là ngày Quốc khánh của quốc gia này. Ngày phá ngục Bastille được diễn ra cách đây tròn 227 năm (14/07/1789) và sau đó một năm Pháp đã chọn ngày này là ngày quốc khánh chính thức.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post