Logo Trang Google Doodles

Sáng nay mình tình cờ phát hiện một logo trong trang gallery lưu trữ các logo của Google. Logo khá bé nên bạn sẽ khó nhận ra hình cánh tay cầm bút đã vẽ nốt nét cuối chứ e.
Có thể logo này đã có từ lưu nhưng giờ mình mới biết và nhìn khá thú vị.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post