Ngày Trái Đất 2016

Như thường niêm, Google luôn có những logo đẹp cho Ngày trái đất (22/4) nhưng năm nay hãng tìm kiếm giới thiệu tới 5 logo khác nhau về các điểm nóng môi trường trên thế giới với mục đích nâng cao nhận thức và vận động toàn dân hành động nhằm bảo vệ giá trị của môi trường tự nhiên toàn cầu. Trong bài viết này mình xin giới thiệu tới các bạn từng logo mới đó với mong muốn kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post