Google Đổi Sang Logo Mới


Thật bất ngờ, hôm nay trang chủ tìm kiếm Google đã công bố logo mới của họ với ý nghĩa họ là một phần của đại gia đình Alphabet và logo mang hơi hướng đơn giản, gọn gàng, đầy màu sắc, thân thiện. Đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng họ thay đổi.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post