Tàu Vũ Trụ New Horizons Tiếp Cận Sao Diêm Vương

Tàu Vũ Trụ New Horizons Tiếp Cận Sao Diêm Vương

Sau 9,5 năm du hành ngoài vũ trụ, vượt quãng đường gần 5 tỷ km, tàu thăm dù vũ trụ New Horizons (Chân Trời Mới) của NASA đã sắp sửa tiếp cận sao Diêm Vương (Pluto). Dự kiến trong ngày hôm nay (14/7/2015) trạm sẽ tiếp cận khoảng cách tối thiểu với sao Diêm Vương để chụp ảnh và thu thập dữ liệu.

Để chào đón sự kiện này, trang chủ Google cho đăng logo mô tả hình ảnh quá trình tàu New Horizons bay qua sao Diêm Vương.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post