Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Pháp Tặng Tượng Nữ Thần Tự Do Cho Hoa Kỳ

Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Pháp Tặng Tượng Nữ Thần Tự Do Cho Hoa Kỳ

Trang chủ Google Pháp và Hoa Kỳ cùng đăng logo vô cùng độc đáo, đó là hình ảnh Tượng Nữ Thần Tự do được gói cẩn thận để kỷ niệm đúng 130 năm ngày Pháp tặng tượng này cho Hoa Kỳ (17/6/1885 - 17/6/2015).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post