Kỷ Niệm 1075 Năm Ngày Sinh Của Abu al-Wafa' al-Buzjani

Kỷ Niệm 1075 Năm Ngày Sinh Của Abu al-Wafa' al-Buzjani

Trang chủ Google các quốc gia ở Trung Đông là Bắc Phi cùng đăng logo kỷ niệm sinh nhật lần thứ 1075 của nhà toán học, thiên văn học người Ba Tư là Abu al-Wafa' al-Buzjani (10/06/940 - 10/06/2015).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post