Google Gay


Đây không phải lần đầu tiên Google ủng hộ cộng đồng LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), bằng hành động cho đăng dải ruy băng 6 màu của LGBT là lời khẳng định với Google sẽ không có sự phân biệt nào cả. Ngay hôm nay khi bạn tìm kiếm bằng một số từ khóa như [lgbt], [gay]... bạn sẽ thấy các dải ruy băng đủ màu trên trang tìm kiếm.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post