Sinh Nhật Lần Thứ 127 Của Nhà Địa Chất Học Inge Lehmann

Sinh Nhật Lần Thứ 127 Của Nhà Địa Chất Học Inge Lehmann
Trang chủ Google mới đăng logo kỷ niệm 127 năm ngày sinh của nhà địa chất học Inge Lehmann (13/5/1888 - 13/5/2015). Ông chính là người phát hiện ra sự tồn tại của lõi trong có thể phân biệt với lõi ngoài ở dạng lỏng vào năm 1936, sử dụng các ghi nhận sóng địa chấn phát sinh động đất vì chúng phản xạ một phần từ ranh giới của nó và có thể được nhận biết bằng các máy ghi địa chấn nhạy trên bề mặt Trái Đất. Điểm gián đoạn Lehmann, được lấy theo tên của ông, là lớp ranh giới nằm giữa lớp lõi lỏng bên ngoài và lớp lõi rắn bên trong của Trái Đất, nó nằm ở độ sâu khoảng 5.150 km dưới bề mặt Trái Đất. Tuy nhiên, đôi khi nó cũng được sử dụng để nói tới điểm giám đoạn ở độ sâu 220 km, mặc dù điều này còn gây tranh cãi. Trong trường hợp này, điểm gián đoạn tại lớp lõi thông thường được nói đến như là ranh giới lõi trong (tiếng Anh: inner-core boundary, viết tắt: ICB).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post