Ngày Của Cha Mẹ Năm 2015

Parent's Day 2015

Trang chủ Google Hàn Quốc đăng logo mới cho ngày của Cha Mẹ ở quốc gia này (8/5/2015). Đây là ngày để con cái thể hiện sự hiếu thảo đối với cha mẹ.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post