Viết Ghi Chép Ngay Tại Google Search

Nếu bạn đang sử dụng Google Keep như một chương trình ghi note của mình sẽ rất hài lòng với những tính năng đơn giản mà hữu ích bởi các note bạn ghi sẽ nhanh chóng đồng bộ hóa khi bạn ghi note từ web sẽ xuất hiện ngay lập tức tại ứng dụng Keep trên điện thoại của bạn. Nay Google còn giúp bạn ghi chép một cách nhanh chóng hơn khi mà bạn có thể viết ghi chép vào Keep ngay tại trang chủ tìm kiếm Google.


Giờ đây bạn chỉ cầm gõ tìm "send a note" trên Google Search rồi nhập ghi chép, sau đó nhấn "Send note to your phone", ngay lập tức các ghi chép đó xuất hiện trên điện thoại của bạn. Quá tuyệt phải không nào.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post