Gmail Bổ Sung Thêm 13 Giao Diện Ngôn Ngữ

Gmail Bổ Sung Thêm 13 Giao Diện Ngôn Ngữ
Thông báo trên blog của hãng, Google cho biết họ vừa bổ sung thêm 13 giao diện ngôn ngữ cho dịch vụ thư điện tử Gmail nâng tổng số ngôn ngữ hỗ trợ ngoài giao diện lên con số 71. Với việc thêm 13 ngoon ngữ mới, Gmail sẽ "phủ sóng" tới 94% người dùng internet toàn cầu. Danh sách các ngôn ngữ mới được bổ sung vào lần này bao gồm: tiếng Afrikaans, tiếng Armenian, tiếng Azerbaijani (Azeri), Tiếng Hoa (Hong Kong), tiếng Pháp (Canada), tiếng Galician, tiếng Georgian, tiếng Khmer, tiếng Lào, tiếng Mông Cổ, tiếng Nepali, tiếng Sinhala, và tiếng Zulu.

Để chuyển sang sử dụng giao diện mới này bạn chỉ cần chọn ở Settings > General.

Gmail blog
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post