Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 2014

Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 2014

Hôm nay (1/6), trang chủ Google Hongkong cho đăng logo kỷ niệm ngày tết thiếu nhi trong năm nay. Tuy ngày Quốc tế thiếu nhi được Liên Hợp Quốc chọn vào ngày 20/11 nhưng để cho các quốc gia thành viên được tự quyền chọn ngày Thiếu nhi cho riêng mình. Một số quốc gia thuộc Khối Xô Viết cũ tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi (International Children's Day) vào ngày 1/6.Đây là ngày nhắc nhở mọi người hãy bảo vệ và chăm sóc trẻ em tốt hơn.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post