Trứng Phục Sinh: Hiệu Ứng Chữ Nhấp Nháy Trên Google Search

Chắc hẳn các blogger cũng không xa lạ gì với hiệu ứng Blink (Nhấp nháy) để nhấn mạnh ý nghĩ cần truyền tải đến bạn đọc. Điều thú vị là Google có giấu trứng phục sinh bằng hiệu ứng blink trên ngay trong Google Search thông qua một số từ khóa tìm kiếm như [blink html] hay [blink tag]. Được biết Google đã sử dụng hiệu ứng động CSS3 để mô phỏng theo tag <blink> sẽ không được các trình duyệt mới tiếp tục hỗ trợ.

Bạn có thể xem hiệu ứng ngay dưới đây.


Google OS
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

1 Comments

Previous Post Next Post