Kỷ Niệm Quốc Khánh Cộng Hoà Áo

Kỷ Niệm Quốc Khánh Cộng Hoà Áo

Hôm thứ Bảy vừa rồi, trang chủ Google Áo đã cho đăng logo mới kỷ niệm lần thứ 58 Quốc khánh Cộng hòa Áo (26/10/2012).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post