Tìm Kiếm Profile Trên Web Search

Trước đây để tìm tiểu sử ( profile ) trên Google về một ai đó người dùng phải sử dụng một công cụ tìm kiếm của Google Profiles nhưng nay với một thủ thuật nhỏ bạn có thể dễ dàng tìm kiếm Tiểu sử về một ai đó ngay trên Web Search.

Để tìm kiếm Profile ngay trong Web Search bạn hãy tìm kiếm với từ khóa phù hợp vào thêm đoạn &tbs=prfl:1 vào cuối URL của kết quả tìm kiếm Google.Ngoài ra Google đã sử dụng các dự liệu từ dịch vụ Google Profiles của mình để thêm vào nhiều thông tin liên quan như: nơi sống, sở thích chẳng hạn.

Google OS

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post