Lễ Hội Đặc Biệt Dành Cho Các Bé Gái Nhật Bản


Hễ cứ vào ngày 3/3 hàng năm và người dân Nhật Bản lại tổ chức một lễ hội đặc biệt dành cho các bé gái mang tên Hina Matsuri ( hay Doll Festival ). Trong ngày này, nhà nào có con gái nhỏ thì gia đình đó sẽ đem trưng Hina Ningyo (doll) cùng với hoa đào để chúc phúc cho bé gái đó.
Để chúc mừng cho lễ hội này, trang chủ Google Nhật Bản cho đăng logo mới của búp bê Hina Ningyo.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post