YouTube Hỗ Trợ Phát Giao Thức HTTPS

Sau khi sử dụng HTTPS làm giao thức mặc định để mã hóa các kết nối của dịch vụ Gmail và Picasa Web Albums, thì bây giờ đến lượt YouTube là dịch vụ tiếp theo được Google đưa vào danh sách hỗ trợ.Tuy chưa đưa được chính thức đưa vào sử dụng nhưng người dùng có thể thử bằng cách thêm chữ cái s vào dòng http://, ngoài ra Youtube còn cho phép người dùng lựa chọn giao thức phát này trong các đoạn mã nhúng.Đây có thể là tín hiệu cho thấy Google đang tiến hành chuyển sang sử dụng HTTPS cho tất cả các dịch vụ của họ nhằm bảo vệ thông tin khách hàng một cách tuyệt đối.

Google OS

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post