Sinh Nhật Lần Thứ 70 Của Nhà Thám Hiểm Naomi Uemura


Trang chủ Google Nhật Bản đã cho đăng logo cho sinh nhật lần thứ 70 của nhà thám hiểm người Nhật là Naomi Uemura ( 12/02/1941 - 12/02/2011 ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post