Google Images Đã Lập Chỉ Mục Tập Tin SVG

Năm ngoái, Google tuyên bố rằng họ đã bắt đầu index các tệp tin dạng SVG nhưng khi đó ta chỉ được cung cấp các kết quả ở bên Web Search mà thôi. Nhưng đến hôm nay bạn đã có thể tìm kiếm những hình ở thuộc loại tập tin trên ở Google Images bằng các sử dụng bộ lọc được cấu hình trong trang Tìm kiếm Hình ảnh nâng cao.

Nếu bạn chưa biết SVG là loại tập tin gì?

SVG là 1 loại file ảnh vector được lưu trữ ở dạng XML. Bạn có thể mở tệp tin này bằng cách chương trình sử lý ảnh thông dụng như Paint, Photoshop.

Google OS

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post