Xem Lại Lịch Sử Sửa Đổi Tài Liệu Trong Google Docs

Một tính năng rất hấp dẫn vừa được cập nhật vào phần Văn bàn và Bảng tính trong Google Docs đó là tính năng cho phép người dùng có thể xem lại lịch sử chỉnh sửa tài liệu của mình trong quá khứ bằng các mốc thời gian cụ thể và người dùng có thể khôi phục lại tài liệu tại các thời điểm đó.

Đối với Google Documents
Bạn chỉ việc chọn File > See revision history để xem lại các mốc thời điểm chỉnh sửa văn bản.


Nếu tài liệu đó do nhiều người cùng cộng tác chỉnh sửa thì chương trình sẽ bôi màu khác nhau phần chỉnh sửa ứng với từng người cụ thể.

Google Spreadsheets
Tương tự như của Google Documents, chương trình cũng sẽ liệt kê các mốc thời gian có sự điều chỉnh bảng tính và cũng sẽ tô màu khác nhau những ô có sự chỉnh sửa ứng với từng người cộng tác một.


Nếu bạn muốn quay trở lại thời điểm có sự thay đổi tài liệu hay bảng tính đó thì chỉ việc chọn "Restore this revision" ứng với những mốc thời điểm đó.
Chúc bạn thành công!

Google Docs blog

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post