Upload Video Lên YouTube Theo Kiểu Kéo Thả

Vậy là sau Gmail, Google Docs thì đến lượt YouTube hỗ trợ người dùng upload các đoạn video theo kiểu kéo và thả. Tính năng này hoạt động trên các trình hỗ trợ HTML5 API như Google Chrome hay Firefox.Hiện tại, Google chỉ hỗ trợ phương thức kéo thả này cho 3 chương trình và ta cũng hi vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiếu ứng dụng khác được bổ sung như Picasa Web Albums, Google Video hay Orkut chẳng hạn.

Google OS

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post