Lướt Facebook Trong Gmail

Nếu Gmail và Facebook là 2 trang bạn hay sử dụng nhất trong suốt thời gian bạn online, 1 cho công việc và 1 cho bạn bè thì tại sao chúng ta không hợp nhất 2 dịch vụ này vào làm một thay vì phải mở nhiều tab để cập nhật.
Hiện nay Gmail Labs có 1 tính năng mang tên "Add any gadget by URL" sẽ giúp bạn thực hiện việc đó cùng với 1 gadget cps tên Facebook của tác giả iBuno.

Đầu tiên bạn phải bật tính năng "Add any gadget by URL" này trước trong Gmail Labs, sau đó chuyển sang thẻ Gadgets rồi dán đoạn địa chỉ của ứng dụng Facebook này vào ô "Add a gadget by its URL" rồi bấm Add.

http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/104971404861070329537/facebook.xml


Ngay lập tức ứng dụng Facebook sẽ được thêm vào hòm thư Gmail và nó sẽ hiển thị ngay phía dưới dịch vụ Chat. Để truy cập vào Facebook bạn chỉ cần bấm "Expand" để mở ra và đăng nhập.


Websonic.nl

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post