Gmail Labs: Biểu Tượng Thư Chưa Đọc

Đôi khi vì lý do nào đó bạn phải mở rất nhiều tab trên trình duyệt cho nhiều mục đích khác nhau. Khi đó tiêu đề của từng tab sẽ bị thu nhỏ lại, thậm chí là không đọc được chữ mà chỉ hiện mỗi favicon của trang web đó. Nếu trong các tab trên có Gmail thì bạn sẽ khó biết được số thư chưa đọc trong Inbox của Gmail. Để khắc phục tình trạng trên bạn có thể dùng đến tính năng mới trong Gmail Labs mang tên "Unread message icon" ( hay "Biểu tượng thư chưa đọc" ).

Tính năng mới này sẽ giúp bạn "Xem có bao nhiêu thư chưa đọc trong hộp thư đến mà chỉ cần nhìn qua biểu tượng của tab".Để bật tính năng này bạn chỉ việc kính hoạt nó trong Gmail Labs là xong.
* Lưu ý: Tính năng này chỉ hoạt động với Chrome (phiên bản 6 trở lên) và Firefox (phiên bản 2 trở lên) thôi nhé.

Gmail blog

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post