Quốc khánh Lần Thứ 92 Nước Romania


Trong ngày hôm nay, trang chủ Google Romania cho đăng logo mừng kỷ niệm lần thứ 92 Quốc khánh nước Romania (01/12/1918 -01/12/2010).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post