Quốc khánh Lần Thứ 39 Các Tiểu Vương Quốc A-rập Thống Nhất


Một ngày sau quốc khánh của đất nước Romania thì đến ngày hôm nay (02/12/2010) trang chủ Google UAE cho đăng logo mưng quốc khánh lần thứu 39 Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) (02/12/1971 – 02/12/2010).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post