Ngày Thánh Nicolas

Thánh Nicolas ( hay còn được gọi là Santa Claus ) là vị thánh quan thầy của trẻ em, là một trong những vị thánh quen thuộc, thường cầu bầu cho dân chúng. Đặc biệt ngày nay, người ta cho rằng hình ảnh Ông già Noel trong dịp Lễ Giáng Sinh chính là hiện thân của Thánh Nicolas. Lễ kính vị thánh này là vào ngày 6, tháng 12 hằng năm (ngày mất Thánh Nicolas).


Còn sang ngày 6/12, Google đã thay bằng 1 logo với đầy ắp hộp quà giành cho trẻ em.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post