Google Thử Nghiệm Quảng Cáo Phía Dưới Thư Trong Gmail

Google đang thử nghiệm đặt quảng cáo ngay phái dưới nội dung của thư. Do chỉ là thử nghiệm nên Google cũng hạn chế số người may mắn được nhìn thấy đoạn quảng cáo đó. Sau đây là hình chụp do chính mình đã may mắn cùng Jordon ( 1 người dùng Gmail ) và trang web Websonic đã chụp lại được.


Đây có thể sẽ là vị trí quảng cáo có hiệu quả hơn nếu ta so với quảng cáo ở sidebar hay ở Web Clip vì nó nằm ở vị trí rất nhìn nhưng có thể cũng là nguyên nhân gây phiền toái cho người dùng vì bạn có thể sẽ vô tình nhấp phải chúng nếu đang muốn Trả lời ( Reply ) thư.

Google OS/WebSonic

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post