Sinh Nhật Lần Thứ 144 Của Tôn Trung Sơn


Hôm nay trang chủ Google Đài Loan cho đăng logo mừng sinh nhật lần thứ 144 của Tôn Trung Sơn ( 12/11/1866 - 12/3/1925 ).

Tôn Dật Tiên, còn gọi là Tôn Văn hay Tôn Trung Sơn (12 tháng 11 năm 1866 – 12 tháng 3 năm 1925) là nhà cách mạng dân chủ Trung Quốc, người lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 lật đổ triều đại Mãn Thanh và khai sinh nước Trung Hoa dân quốc. Ông được người Trung Hoa gọi yêu mến là "Quốc phụ Trung Hoa". - Wikipedia
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post