Phím Tắt Của Google Sites

Nhằm giúp đỡ người dùng tiết kiệm thời gian trong việc sử dụng sản phẩm Google Sites nên Google quyết định bổ sung vào sản phẩm đó bộ phím tắt để giúp bạn đỡ phải dùng chuột để thực hiện. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ bộ phím tắt tại đây hoặc chỉ cần gõ tổ hợp phím Ctrl + /.Để sử dụng phím tắt bạn chỉ việc vào "User settings" hay "Cài đặt người dùng" để bật tính năng này lên.

Google Docs blog
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post