Ngày Thánh Andrew Năm 2010St Andrew's Day là ngày lễ Saint Andrew được tổ chức vào ngày 30 tháng 11 hàng năm. Đây cũng được coi như ngày Quốc Khánh của Scotland.
Để kỷ niệm cho ngày lễ này trang chủ Google Anh đã đăng logo mới này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post