Kỷ Niệm Ngày Độc Lập Của Panama


Trang chủ Google Panama vừa cho đăng logo mừng ngày độc lập của Panama ( 28/11/1821 - 2811/2010 ).
Cách đây 2 thế kỷ thì Panama vẫn là thuộc địa của Tây Ban Nha, đến đầu thế kỷ 19, phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước Nam Mỹ lên cao đã làm suy yếu hệ thống thuộc địa của Tây Ban Nha tại khu vực này. Mặt khác cũng tranh thủ toàn quyền tạm thời lúc đó là Edwin Fabrega là người bản địa nên Panama tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nhà vào ngày 28/11/1821 và sát nhập vào Colombia.
Vào ngày 03/11/1903, Panama mới chính thức độc lập toàn hoàn khi tuyên bố tách khỏi Colombia.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post