Google Apps Hiện Hoạt Động Giống Như Một Tài Khoản Google


Tin từ một đọc giả của blog Tôi Yêu Google-bạn Đỗ Huy Tưởng cho biết Google đã gửi thư thông báo về việc cho phép các tài khoản của gói Google Apps hoạt động giống như 1 tài khoản Google mà không cần phải thông qua bước đăng ký như trước kia nữa.

Sự thay đổi này sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích như:

1. Truy cập vào nhiều sản phẩn khác của Google. Giờ đây, bạn có thể sử dụng hầu hết các sản phẩm của Google bằng tài khoản Google Apps của mình. Để xem mẫu, hãy xem danh sách sản phẩm của Google.

2. Tuỳ chọn đăng nhập mới. Giờ đây, bạn có thể đăng nhập vào các dịch vụ của Google từ các trang đăng nhập thông thường (như http://mail.google.com) nhưng bạn phải gõ địa chỉ email đầy đầy đủ khi đăng nhập như kiểu hung@toiyeugoogle.net. Tìm hiểu thêm.

3. Quyền sở hữu dữ liệu. Tất cả dữ liệu trong tài khoản Google Apps vẫn tiếp tục được tổ chức của bạn sở hữu và chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện của domain bạn sử dụng. Tìm hiểu thêm.

Như vậy qua thông báo trên ta thấy Google ngày càng đơn giản hóa mọi việc mặt khác việc từ động đặt tài khoản Google Apps biến thành tài khoản cho các dịch vụ Google cho thấy Google đang muốn lôi kéo mọi người quay lại sử dụng các dịch vụ của mình nhiều hơn.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

1 Comments

Previous Post Next Post