Trần Đình Nguyên: Nghiên cứu sinh VN Nhận Giải Thưởng Xuất Sắc Của Google

Trần Đình Nguyên, nghiên cứu sinh (NCS) ngành Khoa học máy tính trường ĐH New York (NYU) vừa được Google trao giải thưởng NCS xuất sắc nhất ở Mỹ và Canada về lĩnh vực nghiên cứu mà Google quan tâm trong ngành Khoa học máy tính.Mỗi năm, Google chọn 13-15 NCS trên toàn nước Mỹ và Canada để trao giải thưởng. Những người nhận giải thưởng sẽ được Google trợ cấp 2 năm học phí, 25.000 USD sinh hoạt phí mỗi năm học, 5.000 USD tiền dự hội nghị chuyên ngành, 5.000 USD tiền mua máy tính...

Ngoài ra, Google sẽ mời làm nghiên cứu trong hè thông qua hình thức thực tập. Mỗi lĩnh vực nghiên cứu, Google sẽ trao giải thưởng cho một người xuất sắc nhất trong lĩnh vực đó và Trần Đình Nguyên là người VN đầu tiên được giải thưởng này, anh được trao giải thưởng về lĩnh vực hệ thống phân tán (Distributed Systems).

* Bonus:
- Xem thêm danh sách tại Google blog.
- Xem thông tin tại ĐH New York.

Thanh Niên
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post