Quốc Khánh Lần Thứ 87 Của Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ


Hôm nay trang chủ Google Thổ Nhĩ Kỳ đăng logo mừng quốc khánh lần thứ 87 của CH Thổ Nhĩ Kỳ ( 29/10/1923 - 29/10/2010 ).
Cách đây đúng 87 năm Cuộc Chiến tranh giành độc lập Thổ Nhĩ Kỳ, 19 tháng 5 năm 1919 – 29 tháng 10 năm 1923) là cuộc kháng chiến bằng chính trị và ngoại giao của các nhà dân tộc chủ nghĩa Thổ Nhĩ Kỳ chống lại các nước phe Đồng minh đã đánh bại Đế quốc Ottoman trong Thế chiến thứ nhất và chia cắt đế quốc này. Dưới sự dẫn dắt của Mustafa Kemal, các đại biểu của Phong trào dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ thành lập nên Đại hội đồng quốc gia. Sau các chiến dịch chống Hy Lạp cùng với Chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ-Armenia và Chiến tranh Pháp-Thổ Nhĩ Kỳ, cách mạng Thổ Nhĩ Kỳ thắng lợi, khiến cho phe Đồng minh phải từ bỏ các yêu sách trong Hiệp ước Sèvres và kí Hiệp ước Lausanne vào tháng 7 năm 1923, nhượng bộ Tiểu Á và Đông Thrace cho Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 năm 1923. Sự ra đời của nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời cũng đánh dấu sự cáo chung của Đế quốc Ottoman, bắt đầu cuộc cải cách Atatürk hiện đại hóa đất nước.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post