Lễ Hội Trùng Cửu


Trang chủ Google HongkongĐài Loan cho đăng logo cho lễ hội Trùng Cửu vào ngày hôm nay. Lễ hội này được tổ chức vào ngày thứ chín của tháng thứ chín theo âm lịch. Người Trung Quốc luôn quan niệm số chín là một con số may mắn dựa theo qui luật âm dương và lễ hội Cửu Cửu đã có truyền thống từ nhiều năm. Mọi người cầu xin các đức thánh thần tuổi thọ và sức khoẻ.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

1 Comments

Previous Post Next Post