Kỷ Niệm Quốc khánh Lần Thứ 55 Cộng hoà Áo


Hôm nay trang chủ Google Áo đăng logo mừng quốc khánh lần thứ 55 của đất nước Cộng Hòa Áo ( 26/10/1955 - 26/10/2010 ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post