Kỷ Niệm Ngày Columbus Tìm Ra Châu Mỹ


Hôm nay đồng loạt trang chủ Google của một số quốc gia Nam Mỹ như Argentina, Colombia, Chile đăng logo cho ngày kỷ niệm nhà thám hiển Columbus tìm ra châu Mỹ ( 12/10/1492 ).
Ngày này được kỷ niệm ở nhiều nơi ở Châu Mỹ, riêng ở nam Mỹ người ta gọi là ngày Día de la Raza ở chính thức được công nhận ở một số quốc gia như Argentina vào năm 1917, Venezuela và Colombia vào năm 1921, Chile vào năm 1922, và Mexico vào năm 1928. Riêng ở Mỹ thì được kỷ niệm vào năm 1792, và chính thức công nhận vào 1929.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post