Ngày Nhà Giáo Trung Quốc Năm 2010


Hôm nay trang chủ Google Hongkong đăng logo cho ngày hiến chương nhà giáo Trung Quốc ( 10/09/2010 ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post