Quốc Khánh Lần Thứ 221 Cộng Hòa Pháp

Hôm nay Google Pháp đã đăng logo mới cho quốc khánh lần thứ 221 nước Cộng hòa Pháp (14/7/1789 - 14/7/2010).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post