Kỷ Niệm 20 Năm Đạo Luật Người Khuyết Tật Của Mỹ Ra Đời

Hôm nay, trang chủ Yahoo đã đăng logo cho ngày tròn 20 năm luật người khuyết tật của Mỹ ( Americans with Disabilities Act ) ra đời. Vào năm 1990, ADA đã được quốc hội Mỹ thông qua và được cựu tổng thống George H. W. Bush ký ngày 26/7/1990 và được sửa đổi bổ sung vào 1/1/2009. Đạo luật này ra đời đã bảo vệ quyền dân sự toàn diện cho người khuyết tật trong những lĩnh vực như việc làm, dịch vụ của chính phủ liên bang và địa phương, nhà ở công cộng, vận tải và viễn thông.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post