Quốc Khánh Italia Năm 2010


Hôm nay ( 2/6 ), Google Italia đăng logo mới mừng ngày Quốc Khánh của đất nước nam Âu này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post