Quốc Khánh Lần Thứ 200 Của CH Argentina


Cùng ngày với quốc khánh của nước Jordan, hôm nay nhân dân Argnetina cùng nhau kỷ niệm quốc khánh lần thứ 20 ( 25/5/1810 - 25/5/2010 ). Không ngoài dự đoán, Google Argentina cũng đăng logo mới cho ngày trọng đại này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post