Bầu Cử Quốc Hội Anh


Google Vương Quốc Anh đăng logo mới cho sự kiện quan trọng của đất nước này: Bầu cử quốc hội Anh ngày 6/5. Các bạn cũng có thể theo dõi diễn biến của cuộc bầu cử tại trang www.google.co.uk/election2010.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post