Logo Trắng Trên Google Hồng Kông


Hôm nay trang chủ Google Hongkong đăng 1 logo trắng nhưng thú thực mình vẫn chưa hiểu được nguyên do của vụ này nên chỉ đăng lên cho các bạn nhìn thôi.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post